Tula ni Emmanuel

Salugpongan

Salugpongan

Dito ako unang nagpakilala,
Dito ko rin nakita, mga kaguruan
Na pursigido sa pagturo
Sa’ming mga kabataang
Nangangailangan ng edukasyon
Dito akong nagsimulang maging matatag.
Sa puno ng lanzones doon nag-uusad
Nagkakantahan kasama ng aking mga kamag-aral.
Sa dormitoryo naman ako nakatikim ng
Iba’t ibang klase ng pagkain at dito kurin
Nadinig ang mga putok at sigaway’an
Pero sa kabila niyan patuloy pa rin kami sa
Pag-aaral, kahit na darama pa rin namin ang takot
At pangamba, dito namin nakita ang pag-unlad
Ng aming agricultura
Habang nagtatanim kami maririnig namin ang huni ng mga
Ibon na kay gandang pakinggan