Tula ni Catherine

Mensahe sa Kabataan

Huwag mong bulagin ang sarili mo sa nakikita mo
Huwag kang magbibingihan sa mga naririnig mo.
Huwag kang maging pipi sa mga gusto mong sabihin.
kung nalilito ka, pwedi na mang magtanong kahit kanino,
pero kailangan mong magsuri sa bawat sagot nila.
Kung may nakikita kang nagrarally ‘wag mo agad silang
akusahan, lapitan mo sila at tanungin bakit? Bakit nila
ginagawa ‘yon.

‘Wag mong sabihin na masaya ang bawat batas na
iniimplementa ng estado, tanungin mo ang mga biktima
dahil na sa kanila ang katotohanan. Katulad ng
Martial law sa MINDANAW. Tanungin mo sa amin kung ano
ang aming kalagayan at ‘yon ang katotohanan.

Pag-asa ka ng bayan, kailangan mong pag-aralan ang lipunan.
Isa ka sa inaasahan sa ating lipunan, na magpapanday
ng bagong bukas, kaya suportahan niyo kami sa aming panawagan,
Tandaan mo isa ka sa aming inaasahan sabay-sabay nating
Pandayin ang bagong mundo na walang pagsasamantala.