Tala ni Lalay

Ang aking komunidad

“Tinanong nila ang aming mga magulang kung gusto ba nila ang sardinas at tabako, kasi wala namang mga sardinas at tabako dun sa amin kaya ang aming mga magulang tinanggap nila ang isang sardinas, at tabako.

Kaya nakapirma ang aming mga magulang. Pero ang totoong nakapaloob sa pinirmahan ng aming mga magulang ay hindi ‘yon tungkol sa sardinas at tabako, kundi tungkol ito sa gustong pagpasok ng mining companies sa aming mga kalupaan kasi wala naman pong pinag-aralan ang aming mga magulang, kaya naloko sila. Kaya naman nalaman ng aming mga magulang na niloloko lang pala sila dahil lumipas ang dalawang ng kanilang pagpirma, namangha na lamang sila dahil, merong mga dalang sasakyan ang mga company-guard at investors upang putulin ang mga kahoy at kalbuhin ang aming mga kalupaan.

Kaya napag-isipan ng aming mga magulang na kailangang magpatayo ng paaralan, upang ang mga sumusunod na mga kabataan ay hindi na maloko.”