Mirick Paala

Nagising at Naroon ang mga Dingding

Mataas, malawak parang mga araw, parang may nagdasal at naghirap, parang may nangarap at may tumupad ng pangarap. Itinanim ang mga dingding at tumubo ang mga kamay. Namumukadkad na parang sakit, parang identidad at pangalan. Lungsod ng mga kamay. Lungsod ng mga baril. Itinanim ang mga dingding at tumubo ang mga bitak. Sa likod ng mga bitak, dingding. Sa likod ng paglagos, paglagos pang muli. Nagsanga at magsasanga pang muli. Natibag at matitibag pang muli. Hanggang sa maging pino. Pinong-pino. Bugtong: Heto na! Heto na! Pero hindi nakikita. Sagot: Dingding. Bugtong: Nararamdaman at hindi nararamdaman. Sagot: Dingding. Bugtong: Hindi nakikita gaya ng pamilya gaya ng sistema. Sagot: Nagbibitak at magbibitak pang muli. Sagot: Gumuguho at gumuguho ang mga kamay. Sagot: Naiiwan ang kamay. Bugtong: Inaangkin ang katawan. Sagot: Maginhawa ang dingding.

*

Nagising at nakita ang mga dingding sa loob ng dingding at sa loob ng dingding at walang magawa. Ang maaninag sa dingding ang sariling pagkamatay. Ang makita ang humihiling sa iyong pagkamatay at makita ang diyos, puting-puti parang lalaki, parang Amerika, parang moralidad, parang mga sundalong kumakatok sa pinto. Paano po namin kayo paglilingkuran. Paano namin kakalabanin ang isa’t isa. Paano kakalabin ang katawan. Paano maging mabuting mamamayan. Paano hindi malolooban. Paano matatahimik. Paano maniniwalang walang ginawang masama. Paanong hindi papatayin.

*

Nagising at naroon ang mga dingding, nakaabang sa likod ng pinto. Ang kanilang baril at mga sundalo at karahasan. Ang boses ng mga dingding. Iisa. Tinutularan ang isa’t isa. Ang institusyon ng mga dingding, ang kanilang pagpupulong at pitaka. Ang kanilang mga pangalan nakasulat sa dingding. Ang kanilang sining nasa dingding. Ang kanilang mga mukha nakapaskil sa dingding. Hindi nabubura. Ang kanilang mga pangako nakasulat sa dugo. Ang kanilang mga galaw ay laging ligal. Laging marangal. Laging may parangal. Mga dingding na nagniniig. Dingding sa taas ng dingding, magkapatong, nagtatalik. Ang dingding na pasista, nagsisimba saka pumapatay ng mga manggagawa, Lumad, at magsasaka. Ang dingding na nangongontrata. Pabrika ng mga dingding. Lungsod ng mga dingding. Dingding ng presinto. Dingding ng opisina. Dingding na bote ng toyo at suka. Ang dam na gawa sa dingding. Ang dingding na parang mga higanteng alon, rumaragasa. Halik ng destruksyon. Halik ng desperasyon. Halik ng ilusyon. Halik ng kaunlaran. Halik ng kamatayan.

*

Nagising at ang dingding nagmistulang gawa sa kamay. Gawa sa katawan. Sa kaluluwang naglaho, binura. Gawa sa mata. Gawa sa balat. Gawa sa sugat. Walang pag-asa sa dingding. Walang pag-asa sa katwiran. Walang dingding sa pag-asa. Ang pag-asa na mawala ang mga dingding. Ang lumaban. Ang ipaglaban ang mundong walang dingding. Ang panaginip na hindi maaabot ng dingding. Ang burahin ang sarili. Ang banggain nang banggain ang dingding hanggang sa magkadurog-durog ang katawan, mapulbos maging papawirin. Maging malawak gaya ng kalawakan, maging masaya, tunay na masaya, maging lupa, magmahal at maging kagubatan, masukal, hindi matalos-talos, buhay.