Mirick Paala

Sa Isang Forum, Isang Pulis

Hindi magpapakilala. Hindi magsasalita. Titingnan ka at lalagos ang tingin. Hindi kikilalanin kahit alam ko ang pangalan mo at alam ko kung sino ka at alam ko ang mga ginawa mo. Hindi iaabot ang kamay. Hindi makikipagkamay. Hindi papalakpak. Hindi gagalaw. Hindi tatayo. Hindi magbibigay ng respeto. Hindi sasabog. Hindi sasabog. Hindi sasabog. Hindi maglalaan ng oras, ng espasyo, ng boses. Hindinghindi manliliit kahit na paulit-ulit, paulit-ulit mong binabanggit ang pangalan ng diyos, ang diyos mo. Hindi kita diyos. Hindi ka diyos. Hindi ka dapat sambahin. Hindi sasalubungin. Hindi dapat tularan. Alam mong alam namin ang ginawa ng iyong mga kamay. Kilala mo, kilala namin kung kanino ang bahid ng dugo. Nilista mo ang lahat ng kanilang pangalan, ang taktika at istratehiya upang sila’y burahin. Hindi mo mabubura ang mga dugo sa pader. Hindi ito matatakpan ng puting pintura. May lagda ng iyong pangalan ang bawat ginilitang leeg, ang bawat pinasabog na granada. Hindi ka tao. Hindi ikaw ang batas. Hindi ikaw ang hustisya. Hindi kami matutulad sa iba. Hindi kami mabubura tulad ng iba. Hindi kami alipin tulad ng iba. Hindi kami luluhod tulad ng iba. Hindi kami magmamakaawa.