Tungkol sa Kuwentong Pambata 2019

Bilang isa sa mga pangunahing proyekto ng Heights Ateneo, ang Kuwentong Pambata ang nagsisilbing plataporma ng organisasyon upang makipag-ugnayan sa mga komunidad ng lipunan. Sa kanyang ika-labing-isang taon, ninais naming palalimin ang pakikipag-ugnayan ng proyekto sa mga kommunidad na nais nitong paglingkuran. Ipinasya naming gawing hindi lamang mambabasa, kundi mismong manunulat ang mga kabataan ng kanilang mga kuwento, nang magamit nila ang sining at panitikan sa paghahanap ng kanilang mga boses. Kasama ang Save Our Schools Network at TABAK Phils, naglunsad kami ng mga palihan para sa mga kabataang Lumad ng Bakwit School. Ang mga nilalaman ng antolohiyang ito ay hindi lamang mga akdang naging produkto ng mga palihang iyon, kundi mga akdang nagsasalita tungkol sa realidad at katotohanang hinaharap ng mga kabataang Lumad.

Tungkol sa Bakwit Schools at mga Lumad

Ang Mindanao ay tahanan ng 18 katutubong tribu ng mga Lumad, at sa loob ng maraming siglo, pinayaman, ipinaglaban at inalagaan nila ang mga kapatagan at kubundukan na itinuturing nilang lupang ninuno. Sa pakikipagtulungan ng mga magulang at iba’t ibang mga non-government organizations, naitayo ang mahigit 200 paaralang Lumad sa Mindanao, kung saan itinuturo ang makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon. Sila ay nakararanas ng matinding kahirapan at pang-aabuso mula sa estado, kasama na rito ang pwersahang pagpapasara ng kanilang mga paaralan at panggigipit ng kanilang mga guro.

Ang antolohiyang ito ay naglalaman ng mga tula, kuwento at pangarap ng mga kabataang Lumad na nais lamang makapagtapos ng pag-aaral, mamuhay nang tahimik, at makatulong sa kanilang komunidad. Sana ito ay magsilbing instrumento ng pagkamulat ng mga mambabasa sa kasalukuyang kalagayan ng lahat ng mga katutubo sa buong bansa, at maging inspirasyon para suportahan ang Pambansang Minorya sa kanilang laban para sa lupang ninuno at sariling pagpapasya.

Mga Akda ng mga Mag-aaral ng Bakwit Schools


Tula

Sylvia

Sagasaan

Sylvia

Ang Saging

Emmanuel

Lanzones

Emmanuel

Salugpongan

Catherine

Mensahe sa Kabataan

Catherine

Ang Saksing Tao-tao

Maikling Kuwento

Chricelyn, Raquil, Jomar, Armando, at Alfolo

Si Obello

Mga Tala

Lalay

Ang aking komunidad

Jeffrey

Ito ang aking komunidad, Barangay

Mai-mai

Pinagbabawal

Isan

Ang Aking Komunidad

Mga Mapa

Mga Mapa ng Mag-aaral ng Bakwit Schools

Mga Akda Mula sa Mga Student Teacher


Emmanuel Lacadin

Petsay Ma’y Bakwit Din

Bernardine de Belen

Alangan

Dominique Marie N. Salcedo

[“Lapis lang naman ang...]

Anne Nicole Dolfo

[Nagkaroon kami ng writing workshop...]

Camille Bagaipo

[Alam mo ba ang kasabihang...]

Mga Akda Mula sa Mga Tagapagpayo


Mirick Paala

Ang Ikalawang Batas ng Mosyon

Mirick Paala

Nagising at naroon ang mga dingding

Mirick Paala

Sa Isang Forum, Isang Pulis

Allan Popa

Bakwit